ADD Uitleg

ADD staat voor Attention Deficit Disorder. Het is een subtype van AD(H)D. Officieel wordt ADD als een aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit, overwegend onoplettendheidtype genoemd. Er is sprake van een verminderde concentratie. ADD’ers komen wat dromerig over maar ervaren vaak een vol hoofd met allerlei gedachten. Ze zijn overgevoelig en gevoelig voor prikkels van buitenaf en om die reden trekken ze zich dan ook regelmatig terug om de indrukken te verwerken. Ze voelen zich onzeker in een groep en voelen zich anders dan anderen. Velen zijn vroeger gepest omdat ze zo ‘anders’ waren.

Een aantal andere kenmerken van ADD

  • Vergeetachtig en chaotisch door een slecht kortetermijngeheugen
  • Meer behoefte aan slaap
  • Slecht overzicht in tijd hebben.
  • Heel precies en grondig in denken en handelen. Dit kan leiden tot breedsprakigheid en wat statisch of dwangmatig gedrag.
  • Moeite met het uiten van gevoelens
  • Moeite met snel en adequaat reageren op onverwachte gebeurtenissen door vertraagde informatieverwerking. Dit moet niet verward worden met autisme omdat ADD’ers in tegenstelling tot mensen met autisme vaak prima verbanden kunnen leggen.
  • Moeite met aandacht houden bij zaken die minder interesse wekken en juist enorm geconcentreerd bezig zijn met zaken die interessant zijn (hyperfocus).