Wat is AD(H)D?

Het beeld dat wij hebben van mensen met AD(H)D is dat ze druk, onrustig, veel energie hebben, snel afgeleid en chaotisch zijn. Maar AD(H)D is veel meer dan dat. Er zijn mensen die inderdaad druk gedrag vertonen anderen zijn overwegend rustig en dromerig of vertonen overwegend impulsief gedrag.

Er zijn 3 subtypen van AD(H)D:

Type 1: Alleen aandachtsproblemen, zonder hyperactiviteit en impulsiviteit, ook wel ADD: dromerig, apathisch gedrag

Type 2: Alleen impulsiviteit en hyperactiviteit zonder aandachtsproblemen

Type 3: De combinatie van aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. En komt het meeste voor

Oorzaken AD(H)D

Prevalentie van ADHD bij volwassenen (18-44) 2,1%

ADHD komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen; 72% van de volwassenen van 18-44 jaar met ADHD is man en 28% vrouw. ADHD komt vaker voor bij jong volwassenen (18-24 jaar) dan bij personen van 35-44 jaar.

adhd-diagnose-op-latere-leeftijd-veel-puzzelstukjes-vielen-op-hun-plek

Bron: RTL Nieuws

Natuurlijk verloop:

Niet met zekerheid te voorspellen of bij een kind met ADHD de klachten tot in de adolescentie of volwassenheid zullen blijven voortbestaan.

Erfelijke factoren:

 • Bij 70-80% is genetisch bepaald
 • Broertjes of zusjes hebben een verhoogde kans op ADHD: 3 tot 5 keer zo groot
 • Er zijn al een aantal voor ADHD-verantwoordelijke kwetsbare genen gevonden

Biologische factoren (factoren die leiden tot hersenletsel) :

 • Ongelukken
 • Ernstige infectieziekte
 • Alcohol- en tabaksgebruik tijdens zwangerschap

In stand houdende omgevingsfactoren:

 • Stress
 • Traumatische gebeurtenissen: scheiding, rouw
 • Zeer ongestructureerde opvoedingsomgeving

Combinatie van factoren:

 • Veelal zal een combinatie van factoren ADHD veroorzaken. Wetenschappers zoeken daarnaar

Bijkomende problematiek

ADHD komt vaak in combinatie voor met andere problemen. Sommige problemen komen voort uit de ADHD, anderen komen vaak voor in combinatie met ADHD. Ook komen verslavingen zoals alcoholverslaving, gokverslaving of verslaving aan drugs bij mensen met ADHD regelmatig voor, maar dit hoeft zeker niet altijd aan de orde te zijn.

Comorbiditeit: het samen voorkomen van verschillende problematiek bij één persoon.

Problemen voortkomend uit ADHD:

Motorische problemen

 • Vaak motorisch onhandig
 • De helft heeft problemen met fijn motorische vaardigheden (denk aan handschrift)
 • Motoriek ook vaak te ongedoseerd of ongecontroleerd

Emotionele- en gedragsproblemen

Veel deuken oplopen omdat situaties vaak anders verlopen dan hij/zij zichzelf had voorgenomen: mislukt vaker en vooral de reactie van de omgeving hierop kan tot veel teleurstelling en onbegrip leiden. Dit kan leiden tot:

 • (Faal)angstig of somber gedrag
 • Extreem opstandig of agressief gedrag

Sociale problemen

Volwassenen met ADHD vinden het vaak lastig om sociale contacten en relaties aan te gaan en te onderhouden. Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om sociale regels toe te passen, of je verbreekt een vriendschap of relatie (te) snel door je impulsiviteit. Deze sociale onhandigheid kan ertoe leiden dat je je onzeker gaat voelen in sociale situaties.

 

Coachingstraject kan het verschil maken.

Herken je je in 1 of meerdere punten en loop je daardoor vast op school, op het werk, in je relatie of op meerdere vlakken in je leven ? Dan kan een coachingstraject een wereld van verschil maken. Neem gerust contact met mij op om eens kennis te maken.